Voorwoord - internaatdezwaanbrugge

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voorwoord

Internaat

van de beheerder :  Mevrouw M. De Rycker  

Geachte bezoeker,

Welkom op de web
site van 'Internaat De Zwaan'

Met trots introduceer ik ons internaat.
Wij zijn een internaat van het Gemeenschapsonderwijs en horen bij Scholengroep 25 Brugge-Oostkust.
Het is verbonden aan en ligt op hetzelfde domein als het KTA, topsportschool.
De algemene leiding van het KTA; Internaat; Deeltijds Onderwijs
is in handen van dhr. Brecht Vanwynsberghe, campusdirecteur.

Internaat De Zwaan is een internaat voor leerlingen van het secundair onderwijs
en een studentenhome voor de studenten van de Vlaamse Autonome Hogescholen.
Naast de leerlingen van het KTA kunnen ook leerlingen van de gemeenschapsscholen van SG 25
bij ons terecht alsook de leerlingen van de Stedelijke kunstacademie.

Elke interne leerling is een VIP en krijgt dan ook de mogelijkheid om zich op alle gebied te ontwikkelen.

Op ons internaat bieden wij elk individu de kans op een optimale ontwikkeling.
Een ontwikkeling die gedifferentieerd is naar ieders talent en competenties.
Wij geven elke internaatsleerling de kans hun vaardigheden te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien.

Daar wij een groep zijn van ongeveer een 140 aantal leerlingen, is de regelgeving natuurlijk zeer belangrijk.
Dit is niet altijd gemakkelijk voor de leerling om
deze op te volgen, toch houden wij aan de vaste structuur.
Elke leerling weet perfect wat er wel of niet kan.
 

Een kwaliteitsvol internaat wordt gedragen door een professioneel,
goed geschoold team.
Mijn prioriteit gaat naar het welzijn van de leerlingen doch even belangrijk voor mij is het welzijn van de opvoeders,
het adminstratief personeel,
het poets- en keukenpersoneel alsook de werkmannen.
Ik eis dan ook WEDERZIJDS RESPECT van elke persoon !  

Wij ondersteunen de leerlingen in moeilijke situaties en proberen hen zo goed mogelijk op te vangen dit in samenspraak met de ouders.
Wij volgen hun taken via de agenda en proberen te ondersteunen waar nodig.
De studieblokken van het internaat tijdens de examen
vallen samen met de studieblokken in het KTA.
Tussen de 2 studieblokken door in de namiddag, kunnen de leerlingen 1u sporten in de sportzaal KTA.


Elke avond is er ook ontspanning, dit steeds onder leiding van mijn pedagogisch geschoold personeel.
De leerlingen komen binnen de maandagvoormiddag vanaf 7u30.
Het internaat sluit de vrijdagavond om 17u00.

Zoekt u een internaat met structuur, regelgeving en voldoende ontspanning,
breng ons dan een bezoekje om u te vergewissen wat wij  u kunnen bieden !


Monique De Rycker
Beheerder KTA Internaat 'De Zwaan'
Studentenhome 'De Zwaan'
Rijselstraat 3; 8200 Brugge-St.Michiels
Tel : 050/385027 - beheerderinternaat@ktabrugge.be

-----------------------------------------------------------------


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu